Kulu’da 9 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacak

Kulu’da 9 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacak
Yayınlama: 09.02.2023
161
A+
A-

Kulu ihale haberi: ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre, 9 taşınmaz ihaleyle satışa sunulacak.

Kulu İhale Haberi

Kulu Belediye Başkanlığından taşınmaz satılacaktır. 9 adet taşınmaz mülkün ihale detayları aşağıdaki gibidir:

Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne mülkiyeti ait olan 9 adet taşınmazın satışına ait ihale, 16 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Kulu Belediyesinin ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Başkanlık odasında ve Encümen huzurunda, Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Kulu Belediyesi taşınmaz mülklerinin ihale satışına dair detaylar şu şekildedir:

Kulu Belediyesi’nde İhaleye Çıkacak Olan Taşınmazlar

SIRA NO MAHALLE NİTELİK ADA PARSEL ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH
SAAT
1 Altılar Mahallesi Arsa 205 6 1496,26 448.878,00 TL 13.467,00 TL 16.02.2023
11.00
2 Altılar Mahallesi Arsa 205 7 1000,00 250.000,00 TL 7.500,00 TL 16.02.2023
11.05
3 Altılar Mahallesi Arsa 205 8 1000,00 250.000,00 TL 7.500,00 TL 16.02.2023
11.10
4 Kemaliye Mahallesi Arsa 2086 4 1099,18 604.549,00 TL 18.137,00  TL 16.02.20231
1.15
5 Kemaliye Mahallesi Arsa 1494 3 1480,10 1.776.120,00 TL 53.284,0 TL 16.02.2023
11.20
6 Ömeranlı Mahallesi(Hürriyet) Arsa 1072 2 434,31 217.155,00 TL 6.515,00 TL 16.02.2023
11.25
7 Ömeranlı Mahallesi(Uzunkuyu) Arsa 341 12 2472,35 531.555,25 TL 15.947,00 TL 16.02.2023
11.30
8 Tuzyaka Mahallesi Arsa 321 2 2000,82 277.104,90 TL 8.314,00 TL 16.02.2023
11.35
9 Tuzyaka Mahallesi Arsa 209 2 2016,42 278.951,75 TL 8.369,00 TL 16.02.2023
11.40

İhale Şartları

İhale şartnamesi Belediye binasından 50,00 karşılığında alınabilir. İhaleye katılacak olanlar 16 Şubat 2023 Perşembe saat 11.00’e kadar aşağıdaki evraklarla Kulu Belediyesi’ne başvurmalıdır.

  • Kimlik fotokopisi
  • Yerleşim Yeri Belgesi
  • Başvuru Dilekçesi
  • Geçici Teminat
  • Şartname bedeli makbuzu
  • Tüzel kişiler için ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi.